deidee / voorwaarden

Hier vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn als u zaken doet met deidee. Deze zijn gebaseerd op Nederlandse wetgeving, aangevuld met onze eigen inzichten en principes. De voorwaarden zijn bijgewerkt op

Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen worden verricht in euro’s op rekeningnummer NL52 KNAB 0259 6013 30 ten name van deidee. Als dit — om wat voor reden dan ook — niet kan, kan er in overleg een aangepaste factuur worden gemaakt, bijvoorbeeld met een andere valuta.

De betalingstermijn staat standaard op 30 dagen. In overleg met de opdrachtgever kan in bepaalde situaties worden gekozen voor een langere termijn (maximaal 60 dagen) of een kortere termijn (minimaal 1 dag). De betalingstermijn staat altijd vermeld op de factuur.

Garantie

Voor software (waaronder websites) die wij leveren geldt standaard een garantieperiode van 30 dagen. Onder garantie vallen bugs (lees: fouten) die door ons zijn gemaakt, maar ook die zijn ontstaan doordat er iets extern is veranderd, zoals in serversoftware of in webbrowsers.

Omdat je wilt dat alles ook na de standaard garantieperiode blijft werken — en wij dat helaas onmogelijk kosteloos en eindeloos kunnen garanderen — adviseren we altijd een onderhoudscontract af te sluiten waarmee de garantieperiode voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.

Nieuwe wensen, inzichten, standaarden, wetgeving, etc. vallen niet onder de garantie. Als dit aan de orde is wordt daar een nieuwe begroting voor opgesteld.

Onderhoud

Tijdens de ontwikkeling en oplevering van een project zorgen wij dat alle software zoveel mogelijk up-to-date is. Na de oplevering treed er een garantieperiode van 30 dagen in werking waarin wij dat blijven garanderen. Helaas kunnen wij dit onmogelijk kosteloos en eindeloos garanderen en daarom bieden wij opdrachtgevers die software afnemen altijd een onderhoudscontract aan waarmee de garantieperiode effectief voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.

Sommige opdrachtgevers willen dat wij proactief anticiperen op relevante nieuwe inzichten, standaarden en wetgeving (bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, privacy of zoekmachineoptimalisatie). Hiervoor kan een onderhoudscontract worden opgeschaald en krijgt daarmee een dubbelfunctie.

Eigendom

Conform artikel 1 van de Auteurswet is alles dat wij maken (lees: ontwerpen en/of ontwikkelen) eigendom van deidee, ook als dit in opdracht is geweest van een klant. Onze begrotingen zijn dan ook standaard gericht op de ontwikkeling en het gebruik van een eindproduct, maar niet op het eigendom. (Zie deidee van auteursrecht.)

In sommige gevallen wil een opdrachtgever graag wel het eigendom van een product. In zo’n geval wordt daar een aparte begroting voor gemaakt. De hoogte hiervan kan variëren van een fractie van de initiële begroting, tot een veelfout ervan; dat is volledig afhankelijk van hoeveel kennis en inzet er wordt meegegeven.