deidee / toegankelijkheid

Toegankelijkheid staat bij deidee hoog in het vaandel. Als iets niet toegankelijk is, sluit je mensen uit en dat druist in tegen onze principes. Wij zien toegankelijkheid dan ook niet als een extra dienst, maar als uitgangspunt en houden hier in onze begrotingen rekening mee.

Audits

Heeft u een website/-shop/-applicatie of interactieve infographic? Dan kunnen wij onderzoeken in hoeverre deze toegankelijk is en voldoet aan standaarden en regelgeving hieromtrent. Uit een dergelijk onderzoek volgt een toegankelijkheidsrapport (Website Accessibility Evaluation Report) en op basis hiervan kunnen wij een toegankelijkheids­verklaring opstellen en/of advies uitbrengen voor mogelijke verbeteringen.

Verklaringen

Op basis van een toegankelijkheidsaudit kan een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld. Deze kan vervolgens op uw eigen website worden gepubliceerd óf op ons speciale platform; de toegankelijkheid.

Wetgeving

Sinds 2018 is het voor (semi-)overheid verplicht om (digitale) uitingen toegankelijk te maken, conform de standaard EN 301 549. Voor websites/-applicaties en interactieve infographics betekent dit voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (wcag) 2.1 niveau AA. De verwachting is dat het vanaf 2025 ook voor webshops verplicht wordt om te voldoen deze toegankelijkheidseisen.

Valt uw organisatie níét onder de wettelijke bepalingen, dan is ons advies in vrijwel alle gevallen toch dezelfde standaard te hanteren. Dit voorkomt dat u bezoekers uitsluit, maar het heeft ook praktische en zakelijke voordelen voor uw organisatie.

Voordelen

  • Toegankelijkheid voorkomt dat groepen mensen, vooral met bepaalde beperkingen, worden uitgesloten;
  • toegankelijkheid heeft vrijwel altijd een positieve wisselwerking met zoekmachines;
  • betere toegankelijkheid betekent minder supportvragen;
  • het vergroot bereik en daarmee potentiële omzet.

Nadelen

  • Het toegankelijk maken van digitale uitingen kost tijd (lees: geld);
  • soms moeten er concessies worden gedaan op vorm (bijvoorbeeld omdat een bepaalde kleuren­combinatie onvoldoende contrast heeft);
  • toegankelijkheidseisen en -standaarden zijn in ontwikkeling en daardoor moeten implementaties worden onderhouden.