deidee/auteursrecht

Alles dat deidee ontwerpt, ontwikkelt, schrijft, of anderzijds creëert is automatisch auteursrechtelijk beschermd. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 1 van de Auteurswet:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het is dus niet de bedoeling dat dingen die door ons zijn gemaakt door derden worden gebruikt, verkocht, of aangepast, tenzij hier expliciet afspraken over zijn gemaakt.

Opdrachtgevers worden in basis alleen gefactureerd voor de productie en het gebruik van een eindproduct, maar niet voor het eigendom.

In veel gevallen kan eigendom van geleverd werk wel worden overgenomen. De kosten hiervoor kunnen variëren van een fractie tot een veelvoud van de kosten van de productie; dit is afhankelijk van hoe veel kennis — die mogelijk buiten de scope van de opdracht tot stand is gekomen — er wordt overgedragen.

Copyrightteken

Het copyrightteken (©) voegt in Nederland juridisch niets toe aan auteursrechtelijke bescherming. Dat wij het teken niet gebruiken betekent dus niet dat zaken niet zijn beschermd.

(Voor opdrachtgevers voegen wij het wel soms toe aan de voetnoten van een website. Enerzijds omdat het min of meer gebruikelijk is en anderzijds om te voorkomen dat er verwarring bestaat over het eigendom.)