deidee / auteursrecht

Alles dat deidee ontwerpt, ontwikkelt, schrijft, of anderzijds creëert is automatisch auteursrechtelijk beschermt. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 1 van de Auteurswet:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het is dus niet de bedoeling dat dingen die door ons zijn gemaakt door derden worden gebruikt, verkocht, of aangepast, tenzij dit expliciet wordt vermeld middels een aparte licentie.

In het geval van opdrachtgevers wordt er betaald voor de productie en het gebruik, maar niet voor het eigendom. Ook hier gelden dus de bovenstaande bepalingen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt die contractueel zijn vastgelegd.

Copyrightteken

Het copyrightteken (©) voegt in Nederland juridisch niets toe aan auteursrechtelijke bescherming. Dat wij het teken niet gebruiken betekent dus niet dat zaken niet zijn beschermd.

(Voor opdrachtgevers voegen wij het wel vaak toe aan de voetnoten van een website. Enerzijds omdat het min of meer gebruikelijk is en anderzijds om te voorkomen dat er verwarring bestaat over het eigendom.)